Raspisan konkurs za 100 vatrogasaca

Ministarstva unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za prijem 100 polaznika koji će proći obuku, nakon koje će postati vatrogasci.

Konkursje raspisan 11. avgusta i biće otvoren 30 dana.

Zainteresovani kandidati prijavu mogu podneti policijskoj stanici u mestu prebivališta.

Da bi se neko prijavio na konkurs, kažu iz MUP-a, mora da ispuni uslove među kojima su obavezno državljanstvo Srbije, odnosno prijavljeno prebivalište na srpskoj teritoriji najmanje četiri i po godine.

Kandidat mora da ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, do dana zaključenja konkursa.

Najmanji potreban broj godina za ovaj konkurs je od 19 do najviše 30.

Što se stručne spreme tiče, kandidat mora da ima završenu srednju školu, ali i položen vozački ispit „C“ kategorije.

Ne smeju da postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u, a moraju se ispunjavati i posebni uslovi što se tiče zdravstvene, psiho-fizičke i bazične motoričke sposobnosti.

Nakon predaje dokumenata sledi selekcija kandidata na osnovu koje će se obaviti, prema ispunjenosti kriterijuma koji zavise od lekarskog pregleda, provere psiholoških i motoričkih sposobnosti ali i intervjua koji će biti obavljeni sa svakim kandidatom posebno.

Kandidati mogu biti eliminisani u svakom delu procesa selekcije, ukoliko ne zadovolje uslove iz tog dela procesa.

Oni će biti rangirani na osnovu zbirnog rezultata posebnih kriterijuma, nakon čega će komisija utvrditi konačnu rang listu.

Stručna obuka onih polaznika koji budu izabrani trajaće 17 radnih nedelja.

Oni koji prođu na konkursu, nakon završene obuke, biće raspoređeni u vatrogasno-spasilačkim odeljenjima u 46 opština u Srbiji, među kojima su Novi Sad, Donji Milanovac, Majdanpek, Ub, Bosilegrad, Senta, Kruševac…

Iz MUP-a ističu da kandidati uz prijavu obavezno moraju da prilože:

  • original izvod iz matične knjige rođenih,
  • original uverenje o državljanstvu koje nije starije od šest meseci,
  • uverenje osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
  • overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
  • očitanu ličnu kartu ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana
  • overenu fotokopiju vozačke dozvole „C“ kategorije.

Pogledajte još Više od autora

Leave A Reply

Your email address will not be published.