Članci kategorije

Ekologija

Zaboravljena kategorija, uzrok mnogih problema sa dalekosežnim posledicama

Uticaj zagađenog vazduha na javno zdravlje

Zagađen vazduh je daleko najveći faktor iz životne sredine koji utiče na zdravlje. U Evropi je oko polovina svih bolesti izazvanih faktorima iz životne sredine, izazvana upravo zagađenim vazduhom. Zagađujuće materije koje su od najvećeg…