RADI I PIŠI ZA Bor GRAD INFO

Poštovani, svedoci smo vremena u kojem se je malo šta na internet nebu ostalo isto. Retke su web destinacije koje traju bezmalo dvadeset godina, držeći se svog izvornog načela rada, ne zauzimajuči stranu, čuvajuči nezavisnost i držeći se