SOFTVER ZA MENJE PARA – DA LI JE LEGALAN?

Softverske firme već godinama rade na zaštiti svojih proizvoda od kopiranja, a update je postao toliko važan segment rada sa softverom da je sve teže koristiti krekovane verzije programa preuzete sa raznih torrent-a i drugih sumnjivih