Članci kategorije

Humanost

NADEŽDA PETROVIĆ: LEKCIJA O SOLIDARNOSTI

Na Veliku Gospojinu, 28. avgusta 1903. godine u Beogradu je osnovano "Kolo srpskih sestara", kao građansko, žensko, patriotsko, humano i kulturno društvo. Ideja za njegovo osnivanje potekla je od Nadežde Petrović, slikarke, i Delfe Ivanić,