9. sednica Skupštine opštine Bor

0 0
Read Time:3 Minute, 18 Second

Sednica će se održati danas, 27. septembra 2011. godine (utorak), sa početkom u 09,00 sati, u zgradi opštine Bor – sala broj 2. Biće predložen sledeći dnevni red:

1.Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bor u periodu januar-jun 2011. godine;
2.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bor za 2011. godinu; 3.Predlog Odluke o potvrđivanju članstva Opštine Bor u Stalnoj konferenciji gradova i opština – savezu gradova i opština Srbije; 4.Predlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Zoološki vrt“ Bor; 5.Predlog Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Bor; 6.Predlog Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bor; 7.Predlog Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bor; 8.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima; 9.Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata; 10.Predlog Odluke o izmenama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama; 11.Predlog Odluke o izmenama Odluke o pijacama; 12.Predlog Odluke o izmeni Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja; 13.Predlog Odluke o izmenama Odluke o auto-taksi prevozu; 14.Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove “Centar za kulturu Opštine Bor“ u Boru; 15.Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke Bor; 16.Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Biznis inkubator centar Bor“ u Boru; 17.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JP za stambene usluge „ Bor“ Bor za 2011. godinu; 18.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Toplana“ Bor za 2011. godinu; 19.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „3. oktobar“ Bor za 2011. godinu; 20.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Bor za 2011. godinu; 21.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2011. godinu; 22.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja JP “ŠRIF“ Bor za 2011. godinu; 23.Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JKP “3. oktobar“ u Boru; 24.Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika i člana Izborne komisije opštine Bor u stalnom sastavu i njihovih zamenika; 25.Predlog Rešenja o imenovanju zamenika predsednika i člana Izborne komisije opštine Bor u stalnom sastavu i njihovih zamenika; 26.Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu; 27.Predlog Rešenja o izboru predsednika Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu; 28.Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za stipendiranje i nagrađivanje; 29.Predlog Rešenja o dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije; 30.Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP “Toplana“ u Boru; 31.Predlog Rešenja o imenovanju direktora JKP “Toplana“ u Boru; 32.Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke Bor; 33.Predlog Rešenja o imenovanju direktora Apoteke Bor; 34.Predlog Rešenja o razrešenju direktora Ustanove “Centar za kulturu opštine Bor“; 35.Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove“Centar za kulturu opštine Bor“; 36.Predlog Rešenja o razrešenju člana Skupštine akcionara “Centroistok“ AD Bor; 37.Predlog Rešenja o određivanju člana Skupštine akcionara “Centroistok“ AD Bor; 38.Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru; 39.Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove Sportski centar “Bor“ u Boru; 40.Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ “Sveti Sava“ u Boru; 41.Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Sveti Sava“ u Boru; 42.Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove “Bambi“ Bor; 43.Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove “Bambi“ Bor; 44.Predlog Zaključka o davanju mišljenja za vršenje druge javne funkcije; 45.Predlog Zaključka-Odgovora povodom rasprave o zahtevu-građanskoj inicijativi za vraćanje emisije na vlaškom jeziku u programsku šemu JP “ŠRIF-a“.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Share Button

Pogledajte još Više od autora

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%